T.Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Sa Đéc (nước mặt), ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Sa Đéc
Địa chỉ: 207B, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C (nước mặt), ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp C, TP. Sa Đéc
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu, ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 2, ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân (nước mặt) ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Chợ Mương Điều (nước mặt), ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Mương Điều
Địa chỉ: Chợ Mương Điều, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (nước mặt), ngày 04/6/2020
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: ấp Thượng, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự (nước mặt), ngày 04/6/2020
Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, xã An Bình A,TX. Hồng Ngự.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (nước mặt), ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (nước mặt), ngày 01/6/2020
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
12345...>>|