T.Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Trạm cấp nước KCN Trần Quốc Toản, 15/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước KCN Trần Quốc Toản
Địa chỉ: phường 11, thành phố Cao Lãnh
2. » Trạm cấp nước Cầu Đúc, 15/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Cầu Đúc
Địa chỉ: phường 1, TP Cao Lãnh
3. » Trạm cấp nước Tân Việt Hòa, 15/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Tân Việt Hòa
Địa chỉ: phường 6, TP Cao Lãnh
4. » Trạm cấp nước Tân Nghĩa, 21/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Tân Nghĩa
Địa chỉ: xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh
5. » Khu vực cấp nước huyện Cao Lãnh, 21/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: khu vực số nhà 209 ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh
6. » Trạm cấp nước Phương Trà, 21/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Phương Trà
Địa chỉ: xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh
7. » Trạm cấp nước TP Hồng Ngự, 28/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước TP Hồng Ngự
Địa chỉ: quốc lộ 30, phường An Lộc, TP Hồng Ngự
8. » Khu vực cấp nước TP Hồng Ngự, 28/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: khu vực cây xăng An Lợi
9. » Khu vực cấp nước TP Hồng Ngự, 28/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: khu vực Nhà Văn Hóa
10. » Trạm cấp nước Huyện Hồng Ngự, 28/08/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
12345...>>|