T.Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp (cuối nguồn), ngày 04/05/2022
Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp
Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp (đầu nguồn), ngày 04/05/2022
Trạm Cấp nước Mỹ Hiệp
Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh (cuối nguồn), ngày 04/05/2022
Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh (đầu nguồn), ngày 04/05/2022
Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Đông Bình (cuối nguồn), ngày 23/04/2022
Trạm Cấp nước Đông Bình
Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Đông Bình (đầu nguồn), ngày 23/04/2022
Trạm Cấp nước Đông Bình
Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Xây Dựng, ngày 23/04/2022
Trạm Cấp nước Xây Dựng
Địa chỉ: số 01 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP.Cao Lãnh.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Tân Long, ngày 23/04/2022
Trạm cấp nước Tân Long
Địa chỉ: phường 6, TP. Cao Lãnh.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Phương Trà (cuối nguồn), ngày 04/05/2022
Trạm Cấp nước Phương Trà
Địa chỉ: xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh.
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Phương Trà (đầu nguồn), ngày 04/05/2022
Trạm Cấp nước Phương Trà
Địa chỉ: xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh.
12345...>>|