T.Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Khu vực cấp nước huyện Lai Vung, 21/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Lai Vung
Địa chỉ: khu vực Phòng Thú Y, thị trấn Lai Vung
2. » Khu vực cấp nước huyện Lấp Vò, 21/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Lấp Vò
Địa chỉ: khu vực số 849 ấp Nhơn Quới xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
3. » Khu vực cấp nước huyện Tháp Mười, 21/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Tháp Mười
Địa chỉ: khu vực kiot 01 chợ Trường Xuân, huyện Tháp Mười
4. » Khu vực cấp nước huyện Thanh Bình, 21/05/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Thanh Bình
Địa chỉ: khu vực số 124, chợ Thanh Bình
5. » Khu vực cấp nước TP Hồng Ngự, 27/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: khu vực cây xăng An Lợi
6. » Khu vực cấp nước huyện Lai Vung, 20/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Lai Vung
Địa chỉ: khu vực trạm y tế xã Tân Dương
7. » Khu vực cấp nước huyện Tam Nông, 13/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Tam Nông
Địa chỉ: khu vực khóm 5, TT Tràm Chim, huyện Tam Nông
8. » Khu vực cấp nước TP Sa Đéc, 20/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Sa Đéc
Địa chỉ: khu vực số 589 đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, TP. Sa Đéc
9. » Khu vực cấp nước huyện Châu Thành, 21/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Châu Thành
Địa chỉ: khu vực số 411 ấp Phú Long, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành
10. » Khu vực cấp nước TP Sa Đéc, 20/05/2024
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Sa Đéc
Địa chỉ: khu vực số 502 ấp Khánh Hòa, xã Tân Quy Đông, TP. Sa Đéc
12345...>>|