T.Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (cuối nguồn), ngày 08/11/2021
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (đầu nguồn), ngày 08/11/2021
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TP. Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TP. Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước Thành phố Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, phường An Lộc, TP. Hồng Ngự
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (cuối nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (đầu nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (cuối nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (đầu nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Hồng (Bình Phú cuối nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Hồng (Bình Phú đầu nguồn), ngày 03/11/2021
Trạm Cấp nước Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
12345...>>|