T.Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2023 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Trạm cấp nước Bình Thành - Lấp Vò, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Bình Thành
Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
2. » Khu vực cấp nước huyện Lấp Vò, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Lấp Vò
Địa chỉ: trạm y tế thị trấn Lấp Vò
3. » Khu vực cấp nước huyện Lấp Vò, 08/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực huyện Lấp Vò
Địa chỉ: cụm dan cư thị trấn Lấp Vò
4. » Trạm cấp nước TDC Bình Thạnh 2- Lấp Vò, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước TDC Bình Thạnh 2
Địa chỉ: tuyến dân cư Bình Thạnh 2, huyện Lấp Vò
5. » Trạm cấp nước Vĩnh Thạnh, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Vĩnh Thạnh
Địa chỉ: xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò
6. » Trạm cấp nước An Long, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông
7. » Khu vực cấp nước xã An Long, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực xã An Long
Địa chỉ: trạm y tế xã Phú Ninh
8. » Khu vực cấp nước xã An Long, 28/02/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực xã An Long
Địa chỉ: cây xăng An Hòa
9. » Trạm cấp nước Khu công nghiệp C - Sa Đéc, 01/03/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Khu công nghiệp C - Sa Đéc
Địa chỉ: khu C, khu công nghiệp Sa Đéc, TP Sa Đéc
10. » Khu vực cấp nước TP Sa Đéc, 01/03/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước trên mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Sa Đéc
Địa chỉ: khu vực Khu Công Nghiệp
12345...>>|