T.Năm, ngày 4 tháng 3 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tháp Mười (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Tháp Mười
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Trần Quốc Toản (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Trần Quốc Toản
Địa chỉ: phường 11, TP. Cao Lãnh
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, TP. Cao Lãnh
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Đông Bình (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Đông Bình
Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Tân Long, ngày 29/01/2021
Trạm cấp nước Tân Long
Địa chỉ: phường 6, TP.Cao Lãnh.
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Phú Trung, ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Tân Phú Trung
Địa chỉ: xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Phú Thuận, ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước An Phú Thuận
Địa chỉ: ấp Phú Thạnh, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 2 (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Nha Mân 2
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân (nước mặt), ngày 29/01/2021
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
12345...>>|