DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

1. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM SÔNG TIỀN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Trần Tiến Đạt

Giám đốc

0918789839

2

Nguyễn Trung Cang

P. Giám đốc

0918837931

3

Trần Minh Cường

P. Giám đốc

0982922525

4

Nguyễn Thành Nhân

Trưởng P.NV-TH

0907475104

5

Nguyễn Hữu Tính

Phó P.NV-TH

0963178207

6

Châu Vĩnh Lộc

Trưởng P.KT-TC

0939996906

7

Bùi Hữu Tài

Phó P.KT-TC

0932921102

8

Lê Vạn Hạnh

Trưởng P.QLSX

0919582383

9

Huỳnh Đăng Khôi

Phó P.QLSX

0907798825

10

Trịnh Minh Điền

Trưởng trạm Lấp Vò

0985572690

11

Cao Hoàng Nam

Trưởng trạm Lai Vung

0984158799

12

Nguyễn Văn Tươi

Trưởng trạm Châu Thành

0919079464

13

Ngô Minh Thành

Trưởng vùng 1 - SĐ

0982314379

14

Trần Bá Hòa

Trưởng vùng 2 - SĐ

0782804949

15

Nguyễn Trí Quốc

Trưởng vùng 3 - SĐ

0985889388

16

Dương Chí Linh

Trưởng vùng 4 - SĐ

0396646456

17

Lê Đặng Tuấn Anh

Trưởng vùng 5 - SĐ

0933471461

18

Trần Minh Tuấn

Trưởng vùng 6 - SĐ

0939262983

19

Đinh Phú Quốc

Trưởng vùng 7 - CT

0939206123

20

Nguyễn Khoa Trường

Trưởng vùng 8 - CT

09395591592. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG BẮC SÔNG TIỀN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Hồ Minh Cường

Giám đốc

0918114653

2

Nguyễn Minh Trung

P. Giám đốc

0941299009

3

Võ Văn Đưa

P. Giám đốc

02773501225

4

Nguyễn Phùng Thúy Diễm

Trưởng P.NV-TH

0903852699

5

Võ Thị Kiều Oanh

Phó P.NV-TH

0973262728

6

Nguyễn Trần Trúc Thanh

Trưởng P.KT-TC

0918555989

7

Nguyễn Văn Nhẹ

Phó P.KT-TC

0903151951

8

Trần Minh Triết

Trưởng P.QLSX

0939502123

9

Nguyễn Hải Vân

Phó P.QLSX

0901273123

10

Nguyễn Văn Sang

Trưởng trạm HCL

0913606985

11

Nguyễn Ngọc Anh Luân

Trưởng trạm TQT

0908606499

12

Lê Thành Trung

Trưởng trạm Mỹ An

0918999524

13

Đào Sinh Vinh

Trưởng trạm Trường Xuân

0983174718

14

Bùi Duy Hiếu Lam

Trưởng trạm Mỹ Hiệp

0915724999

15

Trần Bùi Trung Hiếu

Trưởng vùng 1 - TPCL

0946011611

16

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng vùng 2 - TPCL

0939735117

17

Nguyễn Minh Nhựt

Trưởng vùng 3 - TPCL

0384965978

18

Huỳnh Kim Trung

Trưởng vùng 4 - TPCL

0917609980

19

Phạm Minh Tài

Trưởng vùng 5 - TPCL

0385868928

20

Nguyễn Tấn Tài

Trưởng vùng 6 - TPCL

03546369893. CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TÂY BẮC SÔNG TIỀN:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

1

Huỳnh Đăng Khoa

Giám đốc

0918616363

2

Trần Văn Dũng

P. Giám đốc

0918714084

3

Nguyễn Phong Vũ

P. Giám đốc

0918054854

4

Dương Mỹ Phương

Trưởng P.NV-TH

0907139390

5

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó P.NV-TH

0942889153

6

Trần Minh Khải

Trưởng P.KT-TC

0946634902

7

Nguyễn Thành Quí

Phó P.KT-TC

0388797377

8

Tiêu Gia Bình

Trưởng P.QLSX

0907297297

9

Trần Ngọc Cần

Phó P.QLSX

0947918344

10

Lê Thanh Hiền

Trưởng trạm Tam Nông

0919128822

11

Lê Văn Thanh

Trưởng trạm Thanh Bình

0918366252

12

Bùi Tiến Thanh

Trưởng trạm An Long

0913937815

13

Trương Thanh Trung

Trưởng trạm H.Hồng Ngự -V5

0919953663

14

Lưu Đình Vang

Trưởng trạm Tân Hồng

0988222408

15

Trương Văn Nam

Trưởng vùng 1 - TX.HN

0853834959

16

Nguyễn Bảo Hậu

Trưởng vùng 2 - TX.HN

0858734959

17

Lê Văn Oanh

Trưởng vùng 3 - TX.HN

0855734959

18

Nguyễn Thanh Toán

Trưởng vùng 4 - H. Hồng Ngự

0913150022

19

Phạm Thanh Tuấn

Trưởng vùng 1 -TB

0917498424