DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

1. CHI NHÁNH DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

SĐT

1

Nguyễn Văn Hậu

Giám đốc Chi nhánh

0939285636

2

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc Chi nhánh

0983331522

3

Nguyễn Ngọc Bích Tuyền

Phó Giám đốc Chi nhánh

0964004005

4

Nguyễn Phùng Thúy Diễm

Kế toán trưởng - TP. NV Tổng Hợp

0918325144

5

Nguyễn Thanh Việt

Trưởng Phòng CN - Môi trường

0918656000

6

Phan Thị Phương Thảo

Phó Phòng CN - Kỹ thuật TC

0918366266

7

Trần Quốc Vũ

Tổ trưởng Tổ VHM NM XL Nước Thải

0386690927

8

Bùi Minh Trung

Tổ trưởng Tổ Quản trang

0989048838

9

Lê Văn Nhỏ

Trưởng xưởng cơ khí

0908730789

10

Ngô Văn Hòa

Trưởng Khu vực TP Cao Lãnh

0989683875

11

Nguyễn Nhựt Duy

Tổ trưởng Tổ DVKH - TP Cao Lãnh

0919929907

12

Đặng Văn Bé Sáu

Tổ trưởng Tổ DV - TP Cao Lãnh

0917925346

13

Huỳnh Văn Trung

Trưởng Khu vực DVMT - TP Sa Đéc

0918356963

14

Nguyễn Thị Vân An

Tổ trưởng Tổ DV - TP Sa Đéc

0937444568

15

Lê Hoàng Huy

Trưởng Khu vực TP. Hồng Ngự,
huyện Tam Nông

0918055545

16

Lê Quốc Tú

Tổ trưởng Tổ DV- TP. Hồng Ngự

0346827581

17

Nguyễn Tấn Lợi

Tổ trưởng Tổ Thu gom và DV
 - H. Tam Nông

0918973550