T.Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
THƯ VIỆN DOWNLOAD
 1. DOWAMETER
 2. DOWASCADA
  1. Datalogger
   1. Apluc
    1. DBST
    2. NST
    3. TBST
    4. XLoader.zip
     (678 KB)
  2. MOBILE
  3. PC
 3. Logo Công ty
  1. logo in.png
   (167 KB)
 4. SCAN TRÊN ĐIỆN THOẠI
 5. Phụ kiện
 6. Diệt virus
 7. Kết nối từ xa
  1. vnc.exe
   (724 KB)
 8. Mạng
  1. firefox.exe
   (29 MB)
 9. Văn phòng
  1. EVKey.exe
   (1 MB)
  2. Fonts VLS.rar
   (200 KB)
  3. vfp7.exe
   (4 MB)
  4. VNI.rar
   (2 MB)
 10. Tiện ích
  1. fix_explorer.reg
   (462 bytes)
  2. tawk-to.exe
   (61 MB)
  3. TotalCmd.exe
   (30 MB)
  4. Unlocker.exe
   (62 KB)
  5. USB boot.rar
   (54 MB)
  6. Winrar.rar
   (3 MB)
 11. Drivers
  1. Camera
  2. Máy in
   1. Canon
   2. HP
   3. Máy in nhiệt
   4. Epson
    1. L110_32.exe
     (20 MB)
  3. MÁY SCAN
   1. HP 200.exe
    (1 MB)