T.Tư, ngày 1 tháng 12 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại Nghĩa trang Nhân dân thành phố Cao Lãnh

Tải quyết định 304QD-UB2018 GiaNghiaDiaND.pdf... Chi tiết
Giá Dịch vụ Hỏa táng, Địa táng (Theo Quyết định số 304/QĐ-UBND-HC ngày 28/03/2018 và Số 605/CN&MTĐT ngày 03/8/2017)

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐỊA TÁNG, HỎA TÁNG TẠI NGHĨA ĐỊA NHÂN DÂN Đơn giá được áp dụng theo hai quyết định của UBND Tỉnh Đồng Tháp: Theo Quyết định số 304/QĐ-UBND-HC ngày 28/03/2018 về việc phê duyệt phương án thu các dịch vụ tại nghĩa trang nhân dân thành phố ... Chi tiết
ĐƠN GIÁ CHO THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

ĐƠN GIÁ CHO THUÊ CA XE MÁYCông ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Dịch vụ Môi trường là đơn vị chuyên trách duy nhất trong Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp thực hiện các công tác về môi trường, được thành lập theo ... Chi tiết
Giá Dịch vụ Di dời vật dụng gia đình, cơ quan, cơ sở kinh doanh

Dịch vụ di dời vật dụng gia đình, cơ sở kinh doanh, cơ quan: Công ty Cổ phần Cấp nước & Môi trường Đô thị Đồng Tháp – Chi nhánh Dịch vụ Môi trường là đơn vị chuyên trách duy nhất trong Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp thực hiện các công tác ... Chi tiết

1