LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
Đồng Tháp là một trong những tỉnh ĐBSCL, có đường biên giới dài trên 50 km, tiếp giáp với tỉnh PrayVeng (Campuchia), dân số khoảng 1,6 triệu người. Địa giới hành chính của tỉnh được chia thành 12 đơn vị huyện, thị và thành phố trực thuộc. Trong đó, tỉnh lỵ đặt tại thành phố Cao Lãnh, một thành phố trẻ.

Hệ thống cấp nước cuả Đồng Tháp đã có từ năm 1940, do Pháp xây dựng để phục vụ cho các quan chức người Pháp và một số công thự thời bấy giờ. Sau giải phóng 1975, ngành cấp nước cuả tỉnh đã dần được hình thành và đi vào tổ chức thống nhất.
 

Sau khi Tỉnh nhà được thành lập, hệ thống cấp nước lúc này chủ yếu ở hai cơ sở chính là nhà máy nước ở Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh.
 

- Tháng 03 năm 1976: Sở Xây dựng Tỉnh được thành lập và hình thành các bộ phận trực thuộc sở, trong đó có nhà máy nước Sa Đéc và nhà máy nước Cao Lãnh.

- Năm 1983: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ra quyết định nâng nhà máy nước Cao Lãnh thành Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cao Lãnh.

- Ngày 16 tháng 10 năm 1989: Công ty Dịch vụ Cấp thoát nước Tỉnh Đồng Tháp được thành lập theo quyết định số 28/QĐ-TL của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh trên cơ sở nền tảng của Xí nghiệp Cấp nước thị xã Cao Lãnh. Bộ máy tổ chức Công ty gồm 3 phòng nghiệp vụ, 1 đội thi công, có 31 cán bộ công nhân viên. Với số vốn ban đầu là 10.086.000 đồng. Ông Lý Khôi Văn được đề bạt làm Giám đốc Công ty.

- Ngày 09 tháng 12 năm 1992: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh quyết định thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty cấp nước Tỉnh Đồng Tháp theo quyết định số : 132/QĐ.TL. Trụ sở chính đặt tại số 01 đường Nguyễn Huệ, thị xã Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các nhà máy trực thuộc gồm:

• Nhà máy nước Tx. Sa Đéc: Ông Võ Văn Nghĩa làm giám đốc nhà máy, nhân viên gồm 18 người.

• Nhà máy nước H. Hồng Ngự: Ông Trần Văn Quảng làm giám đốc nhà máy, nhân viên 12 người.

• Nhà máy nước H. Thanh Bình: Ông Nguyễn Thịnh Ảnh làm giám đốc nhà máy, nhân viên 5 người.

• Bộ máy lãnh đạo công ty bao gồm:

- Giám đốc: ông Lý Khôi Văn

- Phó Giám đốc: ông Từ Phát Minh

- Phó Giám đốc: ông Trần Minh Thiện

- Kế toán trưởng: ông Phạm Chí Thức.

* Tổng số cán bộ công nhân viên là 80 người.

chinhanh2_1.png


- Đến ngày 15 tháng 01 năm 1994
: Công ty thành lập thêm nhà máy nước huyện Lai Vung và huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Anh Dũng được bổ nhiệm làm giám đốc nhà máy nước huyện Châu Thành và ông Lê Văn Than
h được bổ nhiệm làm giám đốc nhà máy nước huyện Lai Vung.

- Đến tháng 10/1996: Công ty tiếp nhận và thành lập Nhà Máy Nước huyện Cao Lãnh, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Sơn làm Giám đốc.

- Ngày 18 tháng 04 năm 1998: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ra quyết định số: 60/QĐUB.TL về việc chuyển Công ty Cấp nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Trụ sở chính đặt tại số 44 đường 30/4, phường 01 thị xã Cao Lãnh. Năm 2000, Công ty được giao quản lý 11 nhà máy cấp nước huyện, thị trong Tỉnh, trụ sở mới đặt tại số 01 đường Tôn Đức Thắng, phường 1 thị xã Cao Lãnh.

- Đến ngày 03 tháng 6 năm 1998: Công ty thành lập Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư ngành nước trực thuộc Công ty, nay là Xí nghiệp Xây lắp và Vật tư. Ông Phan Đình Hùng được bổ nhiệm làm giám đốc Xí nghiệp, trụ sở tại số 01A, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TX.Cao Lãnh.

- Ngày 16 tháng 03 năm 2003: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ra quyết định số 16/QĐ.TL về việc sát nhập 02 công ty Xây lắp và Dịch vụ của hai thị xã Sa Đéc và thị xã Cao Lãnh vào Công ty cấp nước và đổi tên thành Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Đô thị Tỉnh Đồng Tháp. Đến tháng 03 năm 2004, trạm cấp nước huyện Lấp Vò đã được giao về Công ty quản lý.
 
- Ngày 21 tháng 09 năm 2006: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh ra quyết định số 158/QĐ-UBND-TL về việc chuyển đổi tên Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Đô thị Tỉnh Đồng Tháp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

 cty1.jpg

- Ngày 29 tháng 03 năm 2017: Cổ phần hóa từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp thành Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

 1Tru so CP.jpg