CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CÔNG TY DOWASEN

Hiện tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đang kinh doanh các ngành nghề và thực hiện những nhiệm vụ chính được giao như:

1. Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; ( Chi tiết )


2. Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn (cầu, đường, thoát nước, vĩa hè, công viên, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, nghĩa trang nhân dân, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải); ( Chi tiết )


3. Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án; Thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình dân dụng; Thẩm tra thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thẩm tra thiết kế công trình xây dựng thủy lợi, hạ tầng, kỹ thuật; Thiêt kế công trình năng lượng (đường dây và trạm biến áp, hệ thống điện công trình xây dựng); Lập phương án phân vùng, tách mạng, phòng và chống thất thu, thất thoát nước. Lập và xét hồ sơ đấu thầu;Tư vấn môi trường; ( Chi tiết )


 4. Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước. Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị; ( Chi tiết )


5. Sản xuất, kinh doanh nước đóng chai, đóng bình.


( Thông tin liên hệ )