T.Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
Các Công trình tiêu biểu DOWASEN - Chi nhánh Xây lắp và Vật tư thực hiện

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU DO DOWASEN - CHI NHÁNH XÂY LẮP & VẬT TƯ THỰC HIỆNVới năng lực dồi dào trên tất cả các mặt cùng với kinh nghiệm nhiều năm trong việc thi công các công trình chuyên ngành cấp thoát nước, xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ ... Chi tiết
Lĩnh vực hoạt động và năng lực chuyên môn DOWASEN - Chi nhánh Xây lắp và Vật tư

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦADOWASEN - CHI NHÁNH XÂY LẮP VÀ VẬT TƯI. Ngành nghề kinh doanh :1. Sản xuất, kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, ... Chi tiết
Thông tin DOWASEN - Chi nhánh Xây lắp và Vật tư

THÔNG TIN DOWASEN- CHI NHÁNH XÂY LẮP VÀ VẬT TƯ- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ phần Cấp Nước Và Môi Trường Đô Thị Đồng Tháp – Chi nhánh Xây Lắp Và Vật Tư.- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 5114000333 do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch ... Chi tiết

1