Tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
của Bộ Chính trị và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn
2021 - 2023 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức
CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP


   Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/ĐUK ngày 25/3/2024, vào sáng ngày 17/5/2024, tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

 1.jpg

   Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện các chi bộ, đảng ủy cơ sở; đại diện các tập thể và các cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

 2.jpg

   Tham dự Hội nghị nêu trên, đại diện Đảng ủy cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Văn Để, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
   Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 67 tập thể và 146 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

 _03.jpg

   Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp có 01 Tập thể là Chi bộ Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và 04 cá nhân vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, tặng Giấy khen đạt thành tích nêu trên, gồm:
   (1) Đồng chí Đinh Thị Thanh Thúy, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng Công ty 1, Tổ phó Tổ Kỹ thuật, phòng Kỹ thuật kiêm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
   (2) Đồng chí Võ Văn Sáu, Đảng viên, Nhân viên cung ứng vật tư, phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty;
   (3) Đồng chí Nguyễn Thị Vân An, Đảng viên, Tổ trưởng Tổ Dịch vụ, Khu vực Dịch vụ Môi trường thành phố Sa Đéc, Chi nhánh Dịch vụ Môi trường;
   (4)  Đồng chí Nguyễn Trọng Hiền, Đảng viên, Phó phòng Quản lý sản xuất Chi nhánh Cấp nước Tây Bắc Sông Tiền.

 _04.jpg

 _05.jpg

   Đây là một trong những sự kiện chính trị nổi bật của Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh diễn ra trong thời điểm Tỉnh ta tổ chức Lễ hội Sen lần thứ II năm 2024 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

DOWASEN