TIN BÀI
về các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Canh Tý năm 2020
của Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp
Chủ đề: “XUÂN YÊU THƯƠNG, ẤM ÁP NGHĨA TÌNH”
-----

Thể hiện tinh thần đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhờ nguồn” của tuổi trẻ DOWASEN đối với thế hệ cha anh đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN, người lao động trong đơn vị và làm tốt công tác an sinh xã hội nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) theo tinh thần Kế hoạch số 47-KH/ĐTN, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối và Kế hoạch số: 31-KH/ĐTN, ngày 14/01/2020 của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp về việc tổ chức hoạt động Mừng Đảng - Mừng xuân Canh Tý năm 2020 (được gửi đến Văn phòng Đoàn Khối bằng văn bản và qua email ngày 16/01/2020 (kèm theo Bảng đăng ký Phần việc Thanh niên)).

Đoàn cơ sở Công ty DOWASEN trao 20 phần quà Tết (500.000đ/phần) cho các đoàn viên, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn của Chi nhánh Dịch vụ Môi trường trực thuộc Công ty và 07 phần quà (215.000đ/phần) cho người già neo đơn trên địa bàn thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình.

Tổng kinh phí tổ chức hoạt động là: 11,5 triệu đồng.

Qua đó, đã góp một phần nhỏ giúp cho anh, em công nhân của Chi nhánh Dịch vụ Môi trường và các cụ gia neo đơn trên địa bàn thị trấn Thanh Bình có thêm điều kiện vui xuân đủ đầy, đầm ấm bên gia đình và người thân.
(Có một số hình ảnh kèm theo)
ĐOÀN CƠ SỞ DOWASEN
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 1.jpg
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 2.jpg
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 3.jpg
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 4.jpg
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 5.jpg
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 6.jpg
 Tang qua cho doan vien, cong nhan vien 7.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 1.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 2.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 3.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 4.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 7.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 6.jpg
 Tang qua cho nguoi gia neo don 5.jpg