TIN BÀI
về việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của doanh nghiệp
-----
Thực hiện Chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp;

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, nhất là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp. Thông qua các cuộc họp báo hàng tuần, Đoàn cơ sở Công ty đã triển khai quán triệt nội dung Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 thay thế cho Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP, ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Song song đó, Ban Thường vụ Đoàn cơ sở còn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo (Công văn số: 127-CV/ĐTN, ngày 10/01/2020 về việc chỉ đạo triển khai, quán triệt một số nội dung sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt báo hàng tuần trong tháng 01 năm 2020 đã gửi về Văn phòng Đoàn Khối qua email ngày 10/01/2020) ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc tổ chức triển khai đầy đủ nội dung Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt Đoàn tại đơn vị và nhiều nội dung quan trọng khác.

Thông qua đó, giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên, hội viên trong Công ty biết và thực hiện tốt những quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, xử phạt và mức phạt cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;…

(Có một số hình ảnh kèm theo)
ĐOÀN CƠ SỞ DOWASEN
 Chinh sach, phap luat cua Nha nuoc 2.jpg
 Chinh sach, phap luat cua Nha nuoc 3.jpg
 Chinh sach, phap luat cua Nha nuoc 4.jpg
 Chinh sach, phap luat cua Nha nuoc 4.jpg
 Chinh sach, phap luat cua Nha nuoc 5.jpg Chinh sach, phap luat cua Nha nuoc.jpg