Cách thức thanh toán hóa đơn Nước Đồng Tháp qua Ứng dụng Ví Việt

Bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Ví Việt.

Bước 2: Vào “Thanh toán hóa đơn” ở menu chính.

Bước 3: Chọn “Thanh toán Hóa đơn Nước”.

Bước 4: Chọn “Nước Đồng Tháp”.

Bước 5: Nhập “Mã DB/ID”.

Bước 6: Chọn “Tra cứu hóa đơn”.

Bước 7: Chọn “Thanh toán”.

Bước 8: Chọn “Tiếp tục”.

Bước 9: Nhập mã xác thực (OTP) và nhấn Thanh toán để hoàn tất giao dịch.

* Bước 1: Khách hàng có ứng dụng  Ví Việt và cần thanh toán hóa đơn nước Đồng Tháp.

(Mẫu Biên nhận của DOWASEN)                                                                                     (Mẫu Phiếu báo của DOWASEN)
 BN.jpg   PhieuBao.jpg

*
Bước 2:
Thực hiện trên ứng dụng:
Các bước thực hiện trên ứng dụng:
 ViViet 2.jpg