HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN, THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN SACOMBANKPAY

Thông tin truyền thông trên Website Sacombank:
https://bit.ly/PayCoHoi-ThuongGapBoi http://bit.ly/STBPay

Note: Sacombank gửi các Clip HD đăng ký/ đăng nhập/ xác thực eKYC,… như bên dưới:

·         Clip Hướng dẫn đăng ký và đăng nhập SacombankPay:
https://www.youtube.com/watch?v=Olt7EJZzt-Q

·         Clip Hướng dẫn Xác thực eKYC và Mở tài khoản thanh toán trực tuyến trên SacombankPay:
https://www.youtube.com/watch?v=JpwYu_8ufNI