Cách thức thanh toán hóa đơn Nước Đồng Tháp qua Ứng dụng MoMo?

Bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Ví MoMo chuyển nhận tiền.

Bước 2: Vào “Thanh toán” ở menu chính.

Bước 3: Chọn “Thanh toán Hóa đơn”.

Bước 4: Chọn “Nước Đồng Tháp”.

Bước 5: Nhập “Mã hóa đơn”.

Bước 6: Chọn “Thanh toán”.

Bước 7: Chọn “Tiếp tục”.

Bước 8: Chọn “Xác Nhận”.

* Bước 1: Khách hàng có ứng dụng MoMo và cần thanh toán hóa đơn nước Đồng Tháp.

* Bước 2: Thực hiện trên ứng dụng:

Các bước thực hiện trên ứng dụng:
 MoMo 1.jpg


 MoMo 2.jpg

 MoMo 3.jpg
** Chú ý: Dịch vụ thu hộ hóa đơn nước Đồng Tháp chỉ áp dụng cho KH sử dụng ứng dụng Enduser, không áp dụng cho Điểm giao dịch.