HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
Qua Online banking - ABBANK

Bước 1: Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã đăng ký tại ngân hàng ABBANK.

Bước 2: Ở màn hình chính chọn  “Thanh toán hóa đơn”.

Bước 3: Chọn thanh toán “Tiền nước”.

Bước 4: Chọn nhà cung cấp: Cấp Nước Đồng Tháp:  -> Nhập mã IDKH -> Bấm “Tiếp tục”.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và bấm Xác nhận giao dịch.

 ABBANK 1.png