HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA
SMARTBANKING - BIDV

Thanh toán tiền nước qua SmartBanking: Tải app BIDV trên App Store hoặc CHPlay.

 BIDV.png

Bước 1: Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã đăng ký tại ngân hàng BIDV.

Bước 2: Ở màn hình chính chọn  “ Xem tất cả các dịch vụ”.

Bước 3: Chọn thanh toán “Tiền nước”.

Bước 4: Chọn Nhà cung cấp: Cấp nước Đồng Tháp -> Dịch vụ: TTHĐ Cấp Nước Đồng Tháp -> Nhập mã IDKH -> Bấm tiếp tục.

Bước 5: Kiểm tra thông tin khách hàng, địa chỉ.

Bước 6: Xác nhận giao dịch bằng hình thức SMS OPT hoặc Smart OTP.