HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
QUA AGRIBANK E-MOBILE BANKING

Thanh toán tiền nước qua app Agribank E-Mobile Banking: Tải app Agribank trên App Store hoặc CHPlay.

 AGRIBANK 1.png

Bước 1: Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã đăng ký tại ngân hàng Agribank.

Bước 2: Ở màn hình chính chọn  “Thanh toán hóa đơn”.

Bước 3: Chọn thanh toán “Nước &VSMT”.

Bước 4: Chọn thông tin hóa đơn Khu vực: Cấp Nước Đồng Tháp:  -> Nhập mã IDKH -> Bấm “Tiếp tục”.

Bước 5: Kiểm tra thông tin khách hàng, địa chỉ và bấm Xác nhận giao dịch.