HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VNPT PAY

Bước 1: Tải App & Đăng ký tài khoản: Tìm kiếm từ khóa “VNPT PAY” trên CH Play hoặc App Store và tiến hành cài đặt.

Bước 2: Đăng ký tài khoản VNPT Pay:


 VNPT Pay 1.png
 VNPT Pay 2.png
Bước 3: Thanh toán tiền nước:

 VNPT Pay 3.png