Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng và thảo luận
“55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”
CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

   Thực hiện Kế hoạch số 243-KH/TU ngày 10/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 196-KH/ĐUK ngày 22/4/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 406-CV/ĐU ngày 24/4/2024 về việc tham dự Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 1.jpg

   Theo đó, vào sáng ngày 26/4/2024, Đảng ủy Công ty đã kết nối với Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và chia sẽ kết nối đến 06 điểm cầu của các chi bộ trực thuộc thông qua phần mềm Microsoft Teams. Qua đó, có 742/792 người tham dự hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; trong đó có 310/312 đảng viên (tỷ lệ 99,36%); 432/480 quần chúng (tỷ lệ 90,00%).

 2.jpg

    Vào chiều cùng ngày, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty đã tiến hành Hội nghị thảo luận về ý nghĩa, giá trị và kết quả qua “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” với 310/312 đảng viên (tỷ lệ 99,36%); 417/480 quần chúng (tỷ lệ 86,88%). Qua đó, có 24 lượt ý kiến phát biểu thảo luận xoay quanh các nội dung về ý nghĩa, giá trị lịch sử, những kết quả, thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước ta sau 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, đề xuất các giải pháp vận dụng nội dung Di chúc để nâng cao tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và áp dụng vào thực tiễn hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, nhất là đẩy nhanh việc hoàn thành và đưa vào vận hành các công trình, nhà máy, trạm cấp nước, đảm bảo việc cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng cao điểm và tình trạng xâm nhập mặn tại nhiều tỉnh trong Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay.

 3.jpg


   Cũng theo nội dung Công văn số 406-CV/ĐU ngày 24/4/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc trực tiếp là bí thư hoặc phó bí thư các chi bộ (người đứng đầu các đoàn thể) có trách nhiệm bằng hình thức phù hợp tổ chức triển khai nội dung của Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đảm bảo 100% đảng viên và ít nhất 80% quần chúng được học tập.

 4.jpg

 5.jpg

   Đây là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2024; đồng thời, là một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Công ty và nghị quyết đại hội của các chi bộ, đoàn thể. Do vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đề nghị cấp ủy các chi bộ, ban chấp hành các đoàn thể trực thuộc quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người lao động tham dự./.

   Sau đây là một số hình ảnh tại các điểm cầu của các chi bộ trực thuộc

 6.jpg

 7.jpg

 8.jpg

 9.jpg

 10.jpg

 11.jpg

DOWASEN