HỘI NGHỊ SƠ KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
LẦN THỨ X, GIỮA NHIỆM KỲ 2020 - 2025 GẮN VỚI SINH HOẠT ĐỊNH KỲ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY


     Thực hiện Hướng dẫn số 13 ngày 03/4/2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 130 ngày 17/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; Chương trình hành động toàn khóa và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty,

    Vào sáng ngày 31/5/2023, Đảng bộ Công ty đã tiến hành Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với sinh hoạt định kỳ 6 tháng đầu năm 2023.

    Đây là sự kiện chính trị quan trong của Đảng bộ Công ty, nhằm đánh giá những mặt được và chưa được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng nữa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng như trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nữa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 1. Toàn cảnh Hội nghị (từ dưới lên).jpg

   Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và đặc biệt là sự có mặt của đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 3. D.c Nguyễn Ngọc Thương.jpg


   Cùng với sự có mặt của 200 đại biểu, đại diện cho 301 đảng viên của 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty về dự Hội nghị.

 6. Toàn cảnh Hội nghị (từ trên xuống).jpg


    Đại biểu tham dự Hội nghị đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, đổi mới và đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất 04 nội dung quan trọng:

 (1) Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Công ty giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 7. D.c Trần Tiến Đạt tr. bày BC sơ kết.jpg
(Đồng chí Trần Tiến Đạt, UV. BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trình bày Báo cáo)

 (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 8. D.c Nguyễn Văn Để tr bày BC kiểm điểm.jpg
 (Đồng chí Nguyễn Văn Để, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo)

 (3) Báo cáo kết quả hoạt động của Đảng bộ, Đảng ủy 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023;

 9. D.c Nguyễn Thượng Vũ tr bày BC 6T đầu năm 2023.jpg
(Đồng chí Nguyễn Thượng Vũ, UV. BTV Đảng ủy trình bày Báo cáo);

(4) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

    Trước đó Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã triển khai lấy ý kiến của tất cả cán bộ, đảng viên tại 06 chi bộ trực thuộc (kể cả các đồng chí Đảng ủy viên Đảng bộ). Qua triển khai lấy ý kiến, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên tại các chi bộ trực thuộc; đồng thời, tiếp thu điều chỉnh, bổ sung nào nội dung các dự thảo Báo cáo trình Hội nghị.

 11. D.c Hồ Minh Cường đóng góp ý kiến.jpg
(Đồng chí Hồ Minh Cường phát biểu đóng góp tại Hội nghị)

   Tại Hội nghị, có 04 ý kiến thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn bản trình Hội nghị, tập trung vào những kết quả đạt được trong nữa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những mặt chưa được cũng như nguyên nhân của những mặt chưa đạt.

 10. D.c Trần Minh Cường đóng góp ý kiến.jpg
(Đồng chí Trần Minh Cường phát biểu đóng góp tại Hội nghị)

 12. Bí thư Đảng ủy giải trình các ý kiến đóng góp tại HN.jpg
 (Đồng chí Nguyễn Văn Để, Bí thư Đảng ủy giải trình các ý kiến đóng góp tại Hội nghị)

   Một trong những nội dung hết sức quan trọng của Hội nghị là xem xét, cho ý kiến đối với "Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, cụ thể như sau:

    - Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ X được tiến hành vào ngày 29/6/2020, đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 12 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực (gồm 31 chỉ tiêu thành phần).

    - Hơn 02 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện đạt 23 chỉ tiêu, vượt 03 chỉ tiêu; 01 chỉ tiêu sẽ đạt; chưa đạt 01 chỉ tiêu; không đạt 03 chỉ tiêu.

   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá cáo tính trung thực, thẳng thắn, khách quan của tập thể Đảng ủy Công ty trong việc đánh giá những kết quả đạt được và chưa được trong nữa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.


 13. D.c Nguyễn Ngọc Thương phát biểu chỉ đạo HN.jpg
(Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

    Với quyết tâm chính trị cao độ, đồng chí Nguyễn Văn Để, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ trì Hội nghị nhận định rằng
:

 15. Bí thư Đảng ủy Kết luận HN (2).jpg
(Đồng chí Nguyễn Văn Để, Bí thư Đảng ủy phát biểu Kết luận Hội nghị)

     Nhiệm vụ đặt ra trong nữa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho Đảng bộ Công ty là rất nặng nề, trước bối cảnh nền kinh tế đất nước nói chung và sự phát triển kinh tế của Tỉnh nhà nói riêng có phục hồi tốt sau dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước và những khó khăn, thách thức trong hoạt động SXKD của đơn vị, làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

 14. Bí thư Đảng ủy Kết luận HN (1).jpg

   Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng chí Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Để kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là các đồng chí Đảng ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong Đảng bộ Công ty xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, tiếp tục ra sức phấn đấu, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.


ĐẢNG ỦY DOWASEN