CÔNG TY DOWASEN NHẬN BẰNG KHEN UBND TỈNH
  Ngày 12/05/2022 được sự Uỷ quyền của UBND Tỉnh Đồng Tháp, đại diện UBND Thành phố Cao Lãnh đã đến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho Công ty DOWASEN vì "Đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp 2021".

 BK UBND _Covid 2021 2.jpg

  Thay mặt Công ty, ông Nguyễn Văn Để - Chủ tịch HĐQT và ông Trần Văn Tấn - Tổng Giám đốc Công ty đã nhận Bằng khen và biểu trưng của Tỉnh.

 BK UBND _Covid 2021.jpg

  Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Để - Chủ tịch HĐQT Công ty cám ơn UBND Tỉnh đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công ty DOWASEN trong giai đoạn dịch Covid-19 giúp người lao động được tiêm ngừa vac-xin đầy đủ, yên tâm công tác, phục vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị cũng như góp phần nhỏ trong công tác phòng chống dịch của Tỉnh.