THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2022
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP


Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) kính thông báo đến Quý khách hàng lịch trình thu gom rác thải năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Quý khách hàng hãy để rác sinh hoạt theo đúng thời gian quy định để đơn vị thu gom sạch rác, góp phần đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

Trân trọng!

Thời gian và địa điểm thu gom rác từng khu vực như sau:

1.    Lịch trình thu gom rác trên địa bàn thành phố Cao Lãnh:

2.    Lịch trình thu gom rác trên địa bàn thành phố Sa Đéc:
 • Khu Vực phường 1, phường 3, phường 4, phường Tân Quy Đông, phường An Hòa, xã Tân Phú Đông ( Xem chi tiết )
 • Khu vực phường 1, phường 2 ( Xem chi tiết )
 • Khu vực phường 1, phường An Hòa, phường Tân Quy Đông, xã Tân Khánh Đông, xã Tân Quy Tây ( Xem chi tiết )
 • Khu vực phường 2, xã Tân Phú Đông ( Xem chi tiết )

3.    Lịch trình thu gom rác trên địa bàn thành phố Hồng Ngự:

  • Khu vực khu vực phường An Thạnh ( Xem chi tiết )
  • Khu vực phường phường An Thạnh, phường An Lạc, phường An Lộc, xã An Bình B, xã Bình Thạnh ( Xem chi tiết )
  • Khu vực phường An Lộc, xã An Bình A, xã Bình Thạnh, xã Tân Hội ( Xem chi tiết )

4.    Lịch trình thu gom rác trên địa bàn huyện Cao Lãnh:
  • Khu vực thị trấn Mỹ Thọ, xã Mỹ Xương, xã Mỹ Hội, xã Bình Hàng Trung, xã Bình Hàng Tây, xã Mỹ Long, xã Mỹ Hiệp, xã Bình Thạnh ( Xem chi tiết )
  • Khu vực thị trấn Mỹ Thọ, xã Tân Hội Trung, xã Nhị Mỹ, xã An Bình, xã Ba Sao, xã Phương Trà, xã Tân Nghĩa, xã Phong Mỹ, xã Mỹ Thọ  ( Xem chi tiết )

5.    Lịch trình thu gom rác trên địa bàn huyện Tam Nông:
6.    Lịch trình thu gom rác trên địa bàn huyện Tháp Mười:
  • Khu vực Thị trấn Mỹ An ( Xem chi tiết )
  • Khu vực xã Mỹ Hòa, Trường Xuân, Mỹ An, Đốc Binh Kiều, Tân Kiều ( Xem chi tiết )
  • Khu vực xã Mỹ Đông, Mỹ Quí, Láng Biển, Thanh Mỹ, Phú Điền, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi ( Xem chi tiết )

7. Lịch trình thu gom rác trên địa bàn huyện Lấp Vò: ( Xem chi tiết )