THÔNG BÁO
VỀ LỊCH TRÌNH THU GOM RÁC THẢI NĂM 2020
KHU VỰC THỊ XÃ PHÚ HIỆP, XÃ PHÚ ĐỨC VÀ XÃ PHÚ CƯỜNG - HUYỆN TAM NÔNG

- Địa chỉ liên hệ: Tuyến dân cư ấp 2 thuộc khóm 2, thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông (gần cầu Việt – Nhật).
Điện thoại: 02773. 709989

Vì môi trường xanh, sạch, đẹp, Chi nhánh Dịch vụ môi trường rất mong được phục vụ quý khách hàng!

TT

Thời gian

(Hàng ngày)

Lộ trình thu gom rác

1

6 giờ 30 – 9 giờ 00

Bắt đầu lấy rác lề phải đường ĐT 843 xã Phú Đức, CDC Phú Đức, Chợ Phú Hiệp, xã Phú Hiệp, CDC xã Phú Hiệp.

2

9 giờ 00 – 12 giờ 00

Lấy rác lề trái đường ĐT 843 xã Phú Đức, Chợ Phú Hiệp, xã Phú Hiệp.

3

12 giờ 15 – 13 giờ 30

Lấy rác lề phải đường ĐT 843 xã Phú Cường (từ Cầu Sáu Đạt đến Cây xăng Ba Nở).

4

13 giờ 30 – 14 giờ 30

Lấy rác lề trái đường ĐT 843 xã Phú Cường (từ Cầu Sáu Đạt đến Cây xăng Ba Nở).