Sáng ngày 11/6, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013) và trao tặng các phần thưởng cao quý của Nhà nước. Dịp này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng I cho Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, theo quyết định số 844/QĐ-CTN, ngày 09/5/2013 đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

HuanChuong.jpg

(Bí thư Tỉ
nh ủy Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty )

Để đạt được thành tích đó, trong 5 năm từ 2008 đến 2012, tập thể Cán bộ - CNV Công ty luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao, từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được mở rộng nhằm đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu của xã hội.
Ngoài ra, Công ty được sự quan tâm chỉ đạo của quý Ban, Ngành, UBND tỉnh và Tỉnh uỷ, đặc biệt do cơ chế mới tạo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh cho đơn vị, đây là một thuận lợi rất lớn.
Đồng thời các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác: Công ty đề ra mục tiêu thi đua ổn định, phát triển sản xuất, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và công việc. Cụ thể, ổn định hoạt động của các nhà máy nước, trạm cấp nước; đảm bảo chất lượng nước theo quy định; đẩy mạnh công tác cải tạo ống mục, chống thất thoát nước; mở rộng các hệ thống cấp nước; đầu tư phương tiện, chuyên dùng; mở rộng các tuyến thu gom rác thải nhằm cải thiện môi trường.


Hinh CTy2.jpg


Qua đây, cùng nhìn lại một số thành tích và danh hiệu thi đua tiêu biểu mà tập thể Công ty và cán bộ CNV đạt được trong thời gian qua:
• Năm 2012:
- Cờ Thi Đua về thành tích xây dựng Hiệp hội MTĐT & Khu Công nghiệp VN, và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012.
- Đơn vị Văn hóa năm 2012.
- Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối, Cụm trong tỉnh Đồng Tháp năm 2012.
- Giải thưởng Dòng Xanh Nước Việt 2012.
• Năm 2013:
- Được UBND tỉnh tặng Bằng khen về “Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của khối, cụm trong tỉnh Đồng Tháp; được chứng nhận là
 “ Đơn vị Văn hóa” và “Doanh nghiệp tiêu biểu”.

- Đạt giải thưởng “Dòng xanh nước Việt” do Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam trao tặng.
- “Danh nghiệp Văn hóa UNESCO Việt Nam” do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) chứng nhận.
- Nhiều tập thể, cá nhân được Ban lãnh đạo Công ty, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.

1425548_589057951144122_1075458640_n.jpg

(Đồng chí Từ Phát Minh - Chủ tịch Công ty nhận giải thưởng "Dòng xanh nước Việt)


Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

1998

Huân chương Lao động hạng III

401 KT/CT, ngày 17/8/1998, do Chủ tịch nước ký

2004

Huân chương Lao động hạng II

 

Quyết định số: 883/2005/ QĐ- CTN, ngày 15/8/2005, do Chủ tịch nước ký

2008

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2008 cho:

1.    Chi nhánh số 4

2.    Chi nhánh XN Xây lắp & Vật tư

3.    Chi nhánh số 1

4.    Chi nhánh số 2

5.    Phòng Tài vụ Công ty

QĐ số: 203/QĐ-UBND-KT ngày 31/03/2009 của UBND Tỉnh

2009

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009 cho:

1.    Chi nhánh số 4

2.    Chi nhánh XN Xây lắp & Vật tư

3.    Chi nhánh số 1

4.    Phòng Tài vụ

QĐ số: 167/QĐ-UBND-KT ngày 07/06/2010 của UBND Tỉnh

2010

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2010 cho:

1.    Phòng Kế hoạch- Kinh doanh

2.    Chi nhánh số 2

 

- Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 cho:

1.    Phòng tài vụ

2.    Chi nhánh số 4

3.    Chi nhánh XN Xây lắp & Vật tư

- QĐ số: 77/QĐ-UBND-KT ngày 25/04/2011 của UBND Tỉnh

 

 

- QĐ số: 76/QĐ-UBND-KT ngày 25/04/2011 của UBND Tỉnh

2011

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 cho:

1.    Phòng Tài chính CTy

2.    Phòng Dịch vụ khách hàng CTy

3.    Phòng Tổ chức- HC- Quản trị CTy

4.    Chi nhánh XN DVMT đô thị

5.    Chi nhánh số 1

6.    Chi nhánh số 2

7.    Chi nhánh số 4

8.    Chi nhánh XN Xây lắp & Vật tư

 

- Cờ Thi Đua 2011

 

- Công ty được xếp loại A (Doanh nghiệp)

- QĐ số: 293/QĐ-UBND-KT ngày 25/06/2012 của UBND Tỉnh

 

 

 

 

 

 

- QĐ số: 899/QĐ-TTg ngày 16.07.2012 của Chính Phủ

- Thông Báo số 832/STC-TCDN ngày 18.5.2012 của Sở Tài Chính

* Một số hình thức khen thưởng khác:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2009

 

- Bằng khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009 thuộc Khối thi đua tỉnh

- Giải thưởng "Dòng xanh nước Việt" 2009

 

- Quyết Định số: 14/QĐ-UBND.KT ngày 25/02/2010 của UBND Tỉnh

- Hội Cấp thoát nước Việt Nam trao tặng

2010

 

Bằng khen về thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước thuộc Khối thi đua 2010

Quyết Định số: 297/QĐ-UBND.KT ngày 29/04/2011 của UBND Tỉnh

2011

- Cờ Thi Đua về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Khối, Cụm trong tỉnh Đồng Tháp năm 2011

- Bằng khen thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011


- Bằng Tri Ân đă tích cực tham gia hưởng ứng ủng hộ hoạt động Vì người nghèo & Chương trình An sinh Xă hội tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2001-2011

- Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm An toàn VSLĐ 2011"

- Bằng khen về việc đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm tổ chức, thực hiện Luật Pḥòng Cháy Chữa Cháy (2001 – 2011)

- Bằng khen về việc đạt thành tích xuất sắc trong việc đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Tháp GĐ 2008 – 2009

- Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện chế độ Bảo hiểm Xă hội, Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2005 – 2009

- Quyết Định số: 26/QĐ-UBND.KT ngày 05/03/2012 của UBND Tỉnh

- QĐ số: 304/QĐ-UBND-KT ngày 25/06/2012 của UBND Tỉnh


- QĐ số: 82/QĐ-MT ngày 30/08/2011 của Ban Thường Trực UBND Mặt trận Tổ quốc VN Tỉnh Đồng Tháp

- QĐ số: 1446/QĐ-LĐLĐ ngày 06/03/2012 của Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Tháp

- Quyết Định số: 38/QĐ-UBND.KT ngày 19/02/2011 của UBND Tỉnh

- Quyết Định số: 45/QĐ-UBND.KT ngày 24/05/2012 của UBND Tỉnh

- Quyết Định số: 303/QĐ-UBND.KT ngày 28/12/2009 của UBND Tỉnh