T.Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Trạm cấp nước Thanh Bình, 21/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Thanh Bình (thông số nhóm B)
Địa chỉ: thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
2. » Trạm cấp nước Trần Quốc Toản, 20/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Trần Quốc Toản (thông số nhóm B)
Địa chỉ: phường 11, thành phố Cao Lãnh
3. » Trạm cấp nước Lộ Tiểu, 19/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Lộ Tiểu (thông số nhóm B)
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
4. » Trạm cấp nước Đông Bình, 19/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Đông Bình (thông số nhóm B)
Địa chỉ: xã Hòa An, TP Cao Lãnh
5. » Trạm cấp nước Tam Nông, 18/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Tam Nông (thông số nhóm B)
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông
6. » Trạm cấp nước Huyện Cao Lãnh, 18/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Huyện Cao Lãnh (thông số nhóm B)
Địa chỉ: thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
7. » Trạm cấp nước Huyện Hồng Ngự, 12/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Huyện Hồng Ngự (thông số nhóm B)
Địa chỉ: khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
8. » Trạm cấp nước TP Hồng Ngự, 12/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước TP Hồng Ngự (thông số nhóm B)
Địa chỉ: quốc lộ 30, phường An Lộc, TP Hồng Ngự
9. » Trạm cấp nước Bình Phú, huyện Tân Hồng, 11/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Tân Hồng (Bình Phú) thông số nhóm B
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
10. » Trạm cấp nước Bình Thành - Lấp Vò, 11/12/2023
Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước tại Trạm cấp nước Bình Thành (thông số nhóm B)
Địa chỉ: ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò
12345...>>|