C.Nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Trần Quốc Toản, phường 11, TP. Cao Lãnh
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Trần Quốc Toản (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Trần Quốc Toản
Địa chỉ: phường 11, TP. Cao Lãnh
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Đông Bình (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Đông Bình
Địa chỉ: ấp Đông Bình, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm cấp nước Tân Long (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm cấp nước Tân Long
Địa chỉ: phường 6, TP. Cao Lãnh.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước huyện Cao Lãnh
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tháp Mười (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Tháp Mười
Địa chỉ: khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tân Hồng (Bình Phú), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Tân Hồng
Địa chỉ: ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (nước mặt), ngày 29/03/2021
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
12345...>>|