527-TB Tang Gia Nuoc1.png

Chi tiết Quyết định 24/QĐ-UBND QĐ v/v quy định giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp:Tải quyết định  24UBND-GiaNuoc2017.pdf
 24UBND-GiaNuoc1.png 24UBND-GiaNuoc2.png 24UBND-GiaNuoc3.png