T.Ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
TRA CỨU VĂN BẢN
Từ Khóa:  Trên:  
LĨNH VỰC CẤP NƯỚC (4)
Ký hiệu:19/2014/QĐ-UBND Ngày:03-09-2014
Người ký:Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Văn Dương Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Quyết định: Về việc quy định mức giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 1. 19QD-UB2014.docx (33 KB)
 2. 19QD-UB2014.pdf (748 KB)
Ký hiệu:124/2011/NĐ-CP Ngày:28-12-2011
Người ký:Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính phủ
Nghị định: Về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 1. ND 124-Sua doi 117.doc (45 KB)
Ký hiệu:16/2011/QĐ-UBND Ngày:07-07-2011
Người ký:Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tôn Hoàng Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Quyết định: Ban hành giá tiêu thụ nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 1. QĐ 16-2011-UBND Tang gia nuoc.doc (31 KB)
Ký hiệu:117/2007/NĐ-CP Ngày:11-07-2007
Người ký:Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính phủ
Nghị định: Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 1. Nghi dinh 117- Cap Nuoc.doc (185 KB)
LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (5)
Ký hiệu:07/2015/QĐ-UBND Ngày:06-02-2015
Người ký:Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Châu Hồng Phúc Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Quy định: Về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 1. 07QD-UB2015.pdf (408 KB)
 2. 07QUYDINH_UB2015.pdf (405 KB)
Ký hiệu:63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Ngày:15-05-2013
Người ký:Thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường - Bùi Cách Tuyến; Thứ trưởng bộ tài chính - Vũ Thị Mai Cơ quan ban hành:BộTài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư liên tịch: "Hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013/nđ-cp ngày 29 tháng 3 năm 2013 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải"
 1. TT_63_2013_TTLT_BTC_BTNMT_H_ng_d_n_th.h_N_25_2013.doc (409 KB)
Ký hiệu:06/2013/TT-BTNMT Ngày:07-05-2013
Người ký:Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên Và Môi trường- Bùi Cách Tuyến Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên Và Môi trường
Thông tư: "Ban hành danh mục lĩnh vực, ngành sản xuất, chế biến có nước thải chứa kim loại nặng phục vụ tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải"
 1. 06_2013_TT_BTNMT_v_danh_m_c_l_nh_v_c_ng_nh_sx_ch_a_kim_lo_i_n_ng.doc (7 KB)
Ký hiệu:25/2013/NĐ-CP Ngày:29-03-2013
Người ký:Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Cơ quan ban hành:Chính phủ
Nghị định "Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải"
 1. N_25_2013_v_ph_BVMT_i_v_i_n_c_th_i.doc (195 KB)
Ký hiệu:39/2007/QĐ-UBND Ngày:13-08-2007
Người ký:Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Nghĩa Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Quyết định: Về việc ban hành Quy định về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 1. QD 39-UBND tinh thu phi ve sinh.doc (75 KB)